Ośrodek Poza centrum - ŁódźPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
PSYCHOLOGIA PROCESU NA ŚWIECIE

W 1982 roku Arnold Mindell oraz grupa jego współpracowników i przyjaciół z Zurichu założyli Research Society for Process Oriented Psychology w celu koordynowania i wspierania badań oraz szkoleń w dziedzinie Psychologii Zorientowanej na Proces, zwanej również Pracą z Procesem. W roku 1983 RS POP stworzyło podstawy programu szkoleń, które miałyby się odbywać zarówno w Zurichu jak i w innych miejscach na świecie.

W 1985 roku Walne Zgromadzenie RS POP przyjęło plan utworzenia międzynarodowego Towarzystwa, aby wspomagać rozwój Psychologii Zorientowanej na Proces. Towarzystwo międzynarodowe urosło w międzykulturową, światową społeczność, której członków odnaleźć można na wszystkich kontynentach.

Istnieją dwa oficjalne centra pracy z procesem - POP Zentrum w Zurichu i Process Work Center w Portland stanie Oregon, w USA. Poza Stanami Zjednoczonymi Szwajcarią praca z procesem spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Japonii, Indiach, krajach skandynawskich, Holandii, Grecji, Niemczech, Słowacji oraz w Polsce. Właśnie w tych krajach istnieją najbardziej liczące się ośrodki Pracy z Procesem. Organizują one seminaria, konferencje, kursy i szkolenia. Najbardziej znane są: Intensive Courses organizowane dorocznie przez Process Work Center of Portland, Oregon. Warto także odwiedzić Lava Rock Clinic (seminarium poświęcone pracy z symptomami fizycznymi) oraz Extreme States Clinic (seminarium poświęcone pracy z odmiennymi i ekstremalnymi stanami świadomości). Oba seminaria z udziałem Arnolda Mindella organizowane są dwa razy do roku w Yachats na oregońskim wybrzeżu Pacyfiku.

Raz do roku Global Process Institute organizuje Worldwork Seminar, który jest okazją do pracy z problemami globalnymi i spotkania członków społeczności POP z całego świata.

Global Process Institute - http://www.worldwork.org/

 

Filia w Łodzi
ul. Zielona 8/Kościuszki 1, pok. 157
90-414 Łódź
606 339 365 lodz@pozacentrum.pl Ośrodek w Warszawie – przejdź do strony