Ośrodek Poza centrum - ŁódźPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Opis cyklu sesji coachingowych

Cykl procesu coachingowego metodą POP dzieli się na 4 ETAPY:

  •  USTALANIE OBSZARU COACHINGU I DIAGNOZA z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na dokładną i skuteczną diagnozę wskazanego przez Klienta obszaru, poprzez poszerzenie świadomości na temat pełnionych ról, wartości i jakości kierujących jego życiem, zrozumienie znaczenia trudnych wydarzeń, emocji, symptomów, snów.

 

Jednym z ważnych i niezwykle wartościowych elementów diagnozy jest FEEDBACKod 8 wybranych przez Klienta osób na temat cech, zachowań, umiejętności, wartości, mocnych i słabych stron Klienta z interesującego go obszaru. Wywiad jest prowadzony telefonicznie przez coacha, a otrzymane informacje w postaci zbiorczego feedbacku prezentujemy klientowi z zachowaniem poufności. Jest to niezwykle cenne źródło informacji o tym jacy jesteśmy, jak nas inni widzą i kogo w nas widzą.

 

  • WYZNACZANIE CELU z pełną świadomością Klienta na temat jego tożsamości, tego kim jest oraz ważnych dla niego wartości.

Cel jest: R – realny, U – umiejscowiony w czasie, M – mierzalny, A – atrakcyjny, K – konkretny,   E- ekologiczny

 

  • USTALENIE PLANU połączone jest m.in. z budowaniem światów; w jakim Klient jest obecnie i w jakim chce się znaleźć, ustalaniem z jakiego świata jest cel (stary-nowy), na jakim etapie jest Klient, analizą SWOT (mocne - słabe strony, możliwości – zagrożenia).

 

  • REALIZACJA PLANU I WERYFIKACJA POSTĘPÓW to etap działania i kształtowania rzeczywistości zgodnie z tożsamością, wizją i wartościami Klienta - pokonywanie progów, nauka nowych nawyków, eliminowanie zbędnych przekonań, realizacja wyznaczonych zadań z nowego świata, rozszyfrowywanie tajnych planów   i układanie jawnych, praca z tym co jest najgorsze i najtrudniejsze, praca z tym co się przydarza,   symptomami, ze snami.

 


Filia w Łodzi
ul. Zielona 8/Kościuszki 1, pok. 157
90-414 Łódź
606 339 365 lodz@pozacentrum.pl Ośrodek w Warszawie – przejdź do strony